Ar Rothar ar an Camino Ceilteach

1 Iúil 2015
bike on celtic camino

Tá iriseoir ó Bhéal Feirste, Kevin Magee, ag iarraidh bheith ar an chéad duine riamh slí ársa Naomh Colmcille ó Dhún na nGall go hInse Ghall na hAlban a dhéanamh ar rothar.

Téann Slí Cholmcille, atá beagnach 600 míle ar fad, trí chuid den tírdhreach is suntasaí san Eoraip, ó Ghleann Cholm Cille in iarthar Dhún na nGall go Rubha Robhanais i bhfíorthuaisceart Oileán Leòdhais.

“Nuair a thomhais mé fad an aistir ar an léarscáil ar dtús chonaic mé, aisteach go leor, gur 563 mhíle atá ann, agus sin an bhliain sa tséú haois a d’imigh Colmcille ó Éirinn leis an Chríostaíocht a thabhairt anonn go hiarthar na hAlban. Ní duine piseogach mé ach le comhtharlú mar sin mhothaigh mé gurbh éigean dom an turas a dhéanamh. Beidh mé ag baint úsáide as an treoir atá curtha ar fáil ag www.colmcille.org mar léarscáil dom ar an bhealach,” arsa Kevin.

Sa chéad chuid den turas beidh sé ag dul ó Chontae Dhún na nGall go Baile an Chaistil i dtuaisceart Chontae Aontroma, ag dul go Toraigh ar an bhealach. Uaidh sin rachaidh sé trasna Shruth na Maoile ar bhád farantóireachta agus rachaidh sé ar a rothar suas Maol Chinn Tìre agus go hOileán Í agus uaidh sin anonn chuig na hInse Ghall.

Measann sé go nglacfaidh an turas timpeall trí seachtaine, agus beidh tú in ann é a leanúint an bealach ar fad ar Twitter, ar Facebook agus ar a bhlag laethúil dátheangach.

Tá lear duaiseanna iriseoireachta buaite ag Kevin síos trí na blianta agus tá clú agus cáil air. I ndiaidh dó seal a chaitheamh i dtús a ghairmré sna meáin chlóite bhog sé ar aghaidh go dtí raidió agus teilifís. Níl aon bhaint, áfach, ag an turas seo lena obair laethúil nó tá sé á dhéanamh ina chuid ama féin. Tabharfaidh an turas dhá rud le chéile a bhfuil an dúspéis aige iontu, mar atá foghlaim na Gaeilge agus an rothaíocht.

Tá céimeanna san eacnamaíocht agus sa pholaitíocht ag Kevin ó Choláiste na Tríonóide agus Ollscoil na Banríona Béal Feirste, agus faoi láthair tá sé ag déanamh staidéir faoi choinne céim i nGaeilge in Ollscoil Uladh.

“Ba thionscadal ollscoile ar Cholmcille a spreag mo spéis sa naomh, ina bheatha in Albain agus sa cheangal teanga idir an dá áit. Ansin tháinig mé ar Shlí Cholmcille agus Iomairt Cholmcille a tharraingíonn aird ar na háiteanna éagsúla a bhaineann leis an naomh. Dar liom go mbeadh sé iontach spéisiúil iad uilig a cheangal le chéile san aon aistear amháin, ag breathnú ar an chlaochlú atá tagtha ar shaol na nGael ar imeall iarthar na hEorpa ó rinne Colmcille a thuras tá 1500 bliain ó shin. Tá Colmcille inár n-aigne go buan. Tá cuid mhór scríofa faoi dtaobh de agus le linn mo thurais beidh mé ag féacháil le hamharc le mo shúile cinn ar na háiteanna a raibh sé agus cuid de na fíricí a idirdhealú ón chumadóireacht atá déanta faoin naomh.”

Beidh sé ag tosú ar an turas ó ché Theilinn Dé Domhnaigh an 28 Meitheamh sula ndéanfaidh sé a chéad stop i nGleann Cholm Cille. “Áit fhóirsteanach é Teileann le tosú ann nó sin an chéad áit a ndeachaigh mé chun na Gaeltachta agus ar thosaigh mé a dh’fhoghlaim Gaeilge ann tá 40 bliain ó shin i mbliana,” a dúirt sé.

Thig leat a thuras a leanúint ar Twitter @celticcamino nó ar a bhlag http://www.celticcamino.me, nó ar Facebook, Kevin Magee.

Pilgrimage from Gartan to Derry