Ceangal Colmcille

2 Aibreán 2015

Ceangal Colmcille

Tá clú ar Naomh Comcille as a dheoraíocht in Albain, ach don seandálaí agus staraí Brian Lacey, is ionann Dún na nGall agus Doire le chéile agus Dúiche Cholmcille. Is é seo atá á cheiliúradh in Ceangal Cholmcille, pacáiste úrnua turasóireachta do 2015. Tá Moira Ní Ghallchóir ón ghnólacht turasóireachta pobail MNG, agus Brian Lacey ag tabhairt cuairteoirí ar dhá thuras seachtaine ó Ghleann Cholm Cille go Doire Cholmcille, agus na sléibhte thar Loch Feabhail. Tabharfaidh Brian Lacey léargas ar leith ar scéalta agus ar sheandálaíocht an iarthuaiscirt. Tá pacáiste dea-dhéanta curtha le chéile ag MNG a chuimsíonn seisiúin amhránaíocht agus scéalaíocht as ar fud Ghaeltachta Dhún na nGall chomh maith le lóistín agus rogha gach bí agus togha gach dí.

Deir Dr Lacey faoin turas “Tá mé i mbun taighde ar an tseandálaíocht agus ar an seanchas a bhaineann le Colmcille le daichead bliain. Is iomaí uair a threoraigh mé daoine ar thuras lae, ach leithéid an turas seo, níor tharla riamh”.

Crois Raithe

Beidh rogha agus togha gach bia agus scoth an cheoil ar an turas seo ar Shlí an Shlí Cholmcille chomh maith le léargas ar leith ar sheanchas Cholmcille agus mhiotaseolaíocht an iarthuaisceart. Tá Moira agus Brian ag obair fosta le hÁras Cholmcille, ionad oidhreachta úrnua i gcathair Dhoire. Comhdháil ar Shlí Cholmcille, bealach oidhreachta idir Éire agus Albain a spreag MNG, mar ar chuala Moira Brian ag caint ar sheandálaíocht an iarthuaisceart, agus ar an fhéidearthacht go raibh Crois Ráithe i gCloch Cheannaola ar an ardchros fháinneach is sine agus is airde in Éirinn, agus dlúthnasc aige le crosanna ársa Oileán Í.

“Bhí mé tógtha ó lár ag nuacht agus ag láthair Cholmcille, chomh maith le scéalta Cholmcille, agus chuir mé an t-eispéireas seo le chéile, le nasc a dhéanamh le glóir agus tábhacht na croise seo. Dá mbeadh an chros seoigContae Chiarraí, samhlaigh an tarraingt a bheadh uirthi!” Moira Ní Ghallchóir, bunaitheoir MNG

Beidh Ceangal Cholmcille/ Connecting Colmcille ar an 7 – 13 Meitheamh, agus ar an 9 -15 Lúnasa.
Tá na pacáisti 7 lá seo ar fáil ó £499 (€599), lóistín san áireamh.
Le haghaidh tuilleadh eolais, féach www.mng.ie ,nó glaoigh ar +353183 23 0529.

Dr Brian Lacey Moira NíGhallchóir MNG and Patti Holly Aras Cholmcille
Pilgrimage from Gartan to Derry