Slí an Atlantaigh Fhiáin

2 Bealtaine 2014

Ba é bealach na farraige nó Cósta an Atlantaigh an bealach mór ag na manaigh agus na naoimh a thaistil idir Éire agus Albain go luath sa Mheánaois. Is é an bealach farraige seo a leanann Slí Cholmcille idir Éire agus Albain, agus tá an bealach seo á roinnt le Slí an Atlantaigh Fhiáin, mórbhealach nua tiomána don turasóireacht. Tá Sliabh Liag, mar a bhfuil na beanna farraige is airde san Eoraip ina phríomhionad aitheantais ar an tslí seo, agus is ar fhoscadh na mbeann seo atá Gleann Cholmcille, mar a bhfuil a tús ag Slí Cholmcille. Is fiontar tábhachtach do Shlí Cholmcille, Slí an Atlantaigh Fhiáin. Le cois Bealach Chósta Chlochán an Aifir, tacaíonn sé le Slí Cholmcille ag treorú turasóirí agus taistealaithe ar lorg Cholmcille agus na luathnaoimh idir Éire agus Albain.

You-Tube link