1.5 Teampall Cholmcille, Bíofán

5. Teampall Cholmcille, Bíofán

De réir an traidisiúin áitiúil, is é seo láthair theampall Cholmcille i nGleann Cholm Cille áit ar ghuigh an naomh agus ar oibrigh sé ar lámhscríbhinní dathmhaisithe. Tá trí leac ann chomh maith a bhfuil snoíodóireachtaí Críostaí orthu.

Deirtear gur tháinig Colmcille go Gleann Cholm Cille i ndiaidh Chath Chúl Dreimne sa bhliain 561 le haithrí a dhéanamh. De réir an tseachais, d’fhan sé anseo ar feadh 2 bhliain sular fhág sé Éire lena mhainistir a bhunú ar Oileán Í amach ó chósta thiar na hAlban.

Turas Stad 5 © Julia Gillen
Colmcille's Bed, Turas Stad 5, Glencolmcille, Donegal, Ireland. © Julia Gillen

Leaba Cholmcille a thugtar ar an leac ar an talamh taobh istigh den fhothrach.

Iarrtar ar oilithrigh, agus iad ar thuras Ghleann Cholm Cille, luí ar an leaba agus tiontú thart trí huaire. Má thógtar liomóg cré as faoin leaba deirtear go gcosnóidh sí mairnéalaigh ar a mbá agus tithe ar a ndó.

Bíonn trí chloch i gcuasán sa bhalla de ghnáth. Coisriceann oilithrigh iad féin le cloch acu seo agus ansin cuireann siad ar deiseal thart ar a gcorp trí huaire í. Maítear go leigheasann na clocha galar súl agus an mhígréin.

Roimh dhul isteach do na hoilithrigh, téann siad thart ar an teampall i gciorcal 3 huaire, ag dul síos ar a nglúine nó ag feacadh glúine gach uair a théann siad thart leis an doras. Guíonn siad agus ansin téann siad isteach san fhothrach.

Gach oilithreach a leanann turas Cholmcille is amhlaidh a thiomnaíonn sé/sí an oilithreacht acu do chúis ar leith. Ag an phointe seo, seasann oilithrigh ar Leac na mBonnLeac na nAchainí go mbreathnaíonn siad siar agus achaine nó cúis na hoilithreachta acu a fhógairt.

 
 
   
 • Kilmory Knap Chapel carved graveslabs
   

  1.1 Tuama Cúirte na Sráide

  Is fothrach tuama adhlactha é seo a dhátaíonn ó 3,000RC. Feirmeoirí a chónaigh i nGleann Cholm Cille a rinne agus a d’úsáid é. Is tuama réamh-Chríostaí é ach rinneadh cuid de bhealach oilithreachta Thuras Cholm Cille timpeall an ghleanna é.

 • Kilmory Knap Chapel carved graveslabs
   

  1.2 Gallán Croise

  Tá an chros seo beagnach 2 mhéadar ar airde agus í maisithe le dearthaí snoite ar an dá thaobh. Is leacht Críostaí é a rinneadh, is dócha, timpeall 700-800IC

 • Kilmory Knap Chapel carved graveslabs
   

  1.3 Carn Gharbh Ros

  Carn is ea í Áit na nGlún. Ag an taobh tá leac chloiche chothrom agus cloch chruinn ar a barr. I ndiaidh d’oilithrigh dul timpeall an chairn i gciorcal, cuireann siad an chloch níos lú timpeall a gcoirp agus iad i mbun urnaí.

 • Kilmory Knap Chapel carved graveslabs
   

  1.4 Gallán Croise, Bíofán

  Gallán is ea í Mullach na Croise a bhfuil imlíne dhoiléir croise snoite air. Tá sé ina sheasamh i lár cairn. Tá an carn agus an chros taobh istigh d’fhothrach imfhálaithe chiorclaigh.

 • Kilmory Knap Chapel carved graveslabs
   

  1.5 Teampall Cholm Cille, Bíofán

  De réir traidisiúin áitiúil, is é seo láthair theampall Cholm Cille i nGleann Cholm Cille mar ar ghuigh an naomh agus ar oibrigh sé ar lámhscríbhínní dathmhaisithe. Tá trí leac ann chomh maith ar a bhfuil snoíodóireachtaí Críostaí orthu.

 • Kilmory Knap Chapel carved graveslabs
   

  1.6 Cathaoir Cholm Cille

  De réir an tseanchais is anseo a shuigh Colm Cille lena scíste a dhéanamh, ag breathnú síos ar an ghleann thíos faoi. Tá daoine ann a mhaíonn go dtiocfaidh mian ar bith a iarrtar anseo isteach fíor.

 • Kilmory Knap Chapel carved graveslabs
   

  1.7 Tobar Cholm Cille

  Tá carn cloch mór timpeall Thobar Cholm Cille. Ar a mbealach suas an cnoc, bailíonn oilithrigh trí chloch níos faide síos an mhala. Gach uair a théann siad timpeall an chairn i gciorcal, caitheann siad cloch isteach ann.

 • Kilmory Knap Chapel carved graveslabs
   

  1.8 Garraí Cholm Cille

  Garraí Cholm Cille a thugtar ar Gharraí an Turais chomh maith. Tá trí ghallán sa limistéar, a bhfuil cros shimplí snoite ar bheirt acu. Tá carn thart ar gach gallán agus tá balla cloiche thart orthu uilig.

 • Kilmory Knap Chapel carved graveslabs
   

  1.9 Cloch na Aonaigh

  Tá Cloch an Aonaigh beagnach 2 mhéadar ar airde agus tá a aghaidh leis na hoilithrigh agus iad ar a mbealach anall trasna urlár an ghleanna. Tá patrúin chiorclacha agus líneacha snoite ar dhá thaobh na cloiche.

 • Kilmory Knap Chapel carved graveslabs
   

  1.10 An Fhothair

  Carn is ea é an stáisiún turais seo le gallán ina sheasamh istigh ina lár. Tá an carn i lár páirce. Tá aghaidh an ghalláin soir/siar agus tá radharcanna le feiceáil uaithi síos chuig an teampall de chuid Eaglais na hÉireann.

 • Kilmory Knap Chapel carved graveslabs
   

  1.11 An Droim Rua

  Gallán i gcarn is ea é stáisiún turais 11. Tá na stáisiúin ag an phointe seo den turas gar dá chéile ar dhá thaobh an bhóthair. Is féidir go leanann an bóthar atá inniu ann seanbhealach oilithreachta a bhíodh ann.

 • Kilmory Knap Chapel carved graveslabs
   

  1.12 Baile na nDeamhan

  Tá patrúin chomhthrasnacha mar mhaisiú ar dhá thaobh na cloiche seo. De réir an tseachais is i mBaile na nDeamhan a rinne deamhain ionsaí ar Cholm Cille.

 • Kilmory Knap Chapel carved graveslabs
   

  1.13 An Gaineamh

  Seasann an chloch seo díreach taobh leis an bhóthar. Scriosadh an chloch bhunaidh agus rinneadh macasamhail shnáithinghloine as na píosaí bunaidh. Tá obair shnoíodóireachta ar thaobh amháin dí agus a haghaidh soir/siar.

 • Kilmory Knap Chapel carved graveslabs
   

  1.14 An Caiseal

  Gallán ard snoite is ea é seo a bhfuil dhá phatrún chiorclacha aige. Amhail go leor de na galláin chroise i nGleann Cholm Cille, is féidir go ndátaíonn seo ón 7ú haois dhéanach go dtí an 9ú haois.

 • Kilmory Knap Chapel carved graveslabs
   

  1.15 An tStraid

  Tá an leac chroise seo anois ina dhá chuid, an chuid uachtarach ina suí ar an talamh ar thaobh na láimhe clé den chuid íochtarach. Tá trí phatrún chasta snoite uirthi, iad nasctha le líne ingearach.