3.1 Lárionad Oidhreachta Cholm Cille

Lárionad Oidhreachta Cholmcille suite ar bhruach Loch Gartáin ar imeall Pháirc Náisiúnta Ghleann Bheatha. I dtaispeántais sa lárionad léirítear scéal luathbhlianta Cholmcille i nGartán. Cuireann taispeántáin síos ar an luath-Chríostaíocht in Éirinn agus in Albain, agus tugann siad sonraí faoi shaol manachúil agus crábhaidh an lae inniu.

Tá macasamhail Chlog Cholmcille ón 6ú-8ú haois ann a coinníodh i nGartán agus a tháinig anuas trí na glúine i dteaghlach amháin. De réir an tseanchais is íocshláinte ar gach tinneas é an t-uisce a óltar as an chlog.

Bíonn an t-ionad ar oscailt ón chéad Domhnach i Mí na Bealtaine go dtí an Domhnach deireanach de Mhí Dheireadh an Fhómhair. Luan-Satharn 10.30-17.00 agus Domhnach 13.30-17.00.

 

Le Dul Ann

Ó Leitir Ceanainn, glac an R250 chuig Baile an Mhuilinn. Ag Droim an Uchta, cas ar dheis ar an R251 chuig Tulach Chuilinn. Lean thart le Tulach Chuilinn agus trí shráidbhaile Mhín an Lábáin. Tá fógra don tiontú isteach chuig Ionad Oidhreachta Cholm Cille ar thaobh na láimhe clé.

Tuilleadh eolais...


 
   
 • Colmcille Heritage Centre, Gartan Lough, Donegal, Ireland.
   

  3.1 Lárionad Oidhreachta Cholm Cille

  Tá Lárionad Oidhreachta Cholm Cille suite ar bhruach Loch Gartáin ar imeall Pháirc Náisiúnta Ghleann Bheatha. I dtaispeántais sa lárionad léirítear scéal luathbhlianta Cholm Cille i nGartán.

 • Leac na Cumha, Gartan, Donegal, Ireland.
   

  3.2 Leac na Cumha

  De réir béaloideasa is ag an leac seo a saolaíodh Colm Cille dá mháthair Eithne.

 • Churchtown, Gartan, Donegal, Ireland.
   

  3.3 Ráth Cnó

  Deirtear gur in Ráth Cnó a chónaigh muintir Cholm Cille. De réir an tseanchais thug siad uathu an talamh ina dhiaidh sin chun go dtógfaí lonnaíocht mhanachúil anseo.

 • Doon Fort and Holy Well, Gartan, Donegal, Ireland.
   

  3.4 Carraig an Dúin agus Tobar an Dúin

  Anall go dtí an 16ú haois, ba í Carraig an Dúin an láthair oirnithe a bhíodh ag taoisigh Chlann Uí Dhónaill.

 • Kilmory Knap Chapel carved graveslabs
   

  3.5 Cill Mhic Réanáin

  Is anseo, de réir an tseanchais, a chónaigh Colm Cille lena athair altrama Cruithneachán.

 • Temple Douglas, Donegal, Ireland.
   

  3.6 Tulach Dúghlaise

  Láthair mhanachúil ársa ab ea é Teampall Dúghlaise a bhíodh suite ar an bhóthar as Leitir Ceanainn agus, dá réir sin, ar an phríomhbhealach ag taistealaithe a bhí ag dul tríd an cheantar.