Seachtain na hOidhreachta ar Shlí Cholmcille

August 22nd 2016

Beidh caint ag an Dr Brian Lacey, saineolaí ar Naomh Colmcille ag 7.00pm Dé Luain an 22 Lúnasa 2016 san ionad Oidhreachta i nGartán. Is é an teideal a bheas air “A Landscape of Pilgrimage: Gartan, Templedouglas and Kilmacrennan” . Tá an ócáid á heagrú ag an tionscadal Slí Cholmcille, Foras na Gaeilge, i bpáirt le hIonad Oidhreachta Cholmcille i nGartán, agus is é an Dr Lochlann Magill, Uachtarán Chumann Seanchais Dhún na nGall a bheas ina chathaoirleach. Tá cead isteach saor in aisce.

Ar feadh na gcéadtaí bliain bhí triall ag muintir Thír Chonaill ar Ghartán agus ar láithreacha thart air, agus tá mórán daoine a bhfuil cré Ghartán mar chosaint acu. Sa bhliain 1532 chuir prionsa de chuid na nDálach, Mánas Ó Dónaill cnuasach ollmhór de sheanchas an naoimh le chéile ina leabhar mór, Beatha Cholm Cille. Tá tír oilithreachta le feiceáil sa leabhar seo, agus roinnfidh an Dr Brian Lacey a mhachnamh linn air an tír oilithreachta seo, go háirithe an méid a bhaineann le Gartán, Cille Mhic Néanáin agus Teampall Dúghlaise.

Leanann Slí Cholmcille coiscéim Cholmcille, duine de thrí naomhphátrún na hÉireann agus tugann sé cuairteoirí chuig an chroí ag pobail áitiúla ó Dhún na nGall agus Doire agus suas cósta thiar na hAlban go dtí Oileán Í agus Inse Gall.

Beidh imeachtaí eile a bhaineann le Colmcille agus le Slí Cholmcille le linn Seachtain na hOidhreachta. Dé Domhnaigh an 28 Lúnasa beidh Aifreann Gaeilge ag Tulacha Beigile ar an Fhál Charrach ag 3pm tráthnóna. Ag 6pm an oíche chéanna beidh siúlóid agus cuairt ar sheanmhainistir Dhroim Thuama ag imeacht ó Ché Mullinasole, Laghey. Ó 10 ar maidin go dtí 2pm tráthnóna beidh caint, siúlóidí a bhaineann le Díseart Cholmcille ag an Bluestack Centre sna Cruacha.

Cros Ghartáin